Производители

Промоции

Информация

Политика на поверителност на данните 1. Посетителите могат да разгледат всички продукти от магазин за здраве Далия, без  да предоставят информация за себе си. Информацията, чрез която лицето може да бъде индентифицирано , е тази, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на магазин за здраве Далия. 2. Магазин за здраве Далия събира лични данни от клиентските профили на своята интернет страница, но само с доброволното съгласие на члена или клиента за следните цели: Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти;Осигуряване на достъп до услуги;Изпращане на брошури и/или известия само по електронен път;Контактуване с член или клиент с неговото доброволно съгласие;Контактуване, свързано с:- Обслужване на клиенти;- Статистически цели. Трансферирането на лични данни към трети лица принципно е изключено. Допуска се единствено с оглед реализацията на целта: продажба от разстояние на продукти предлагани от dalia-probg.com, за която сте ги предоставили посредсвом попълването и изпращането на съответния формуляр или e-mail. В този случай магазин за здраве Далия ги предоставя на негови партньори -например фирми за превоз и доставка. 3. Използвайки шаблоните на интернет страницата, клиентът или членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена. 4. Политиката на поверителност на магазин за здраве Далия се основава само на информация, която е доброволно предоставена от клиент или член само на интернет страницата. Магазин за здраве Далия не е отговорен за политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън интернет страницата. 5. Магазин за здраве Далия се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за члена /клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. 6. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието. 7. Магазин за здраве Далия гарантира, че личните данни на потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация. 8. Магазин за здраве Далия не е отговорен за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация. 9. Магазин за здраве Далия съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на магазин за здраве Далия без разрешението на своите родители или настойници.