Производители

Промоции

Информация

1. ДОСТАВКА 1.1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 3-7 работни дни - за страната.  За да удовлетворим Вашите изисквания за бърза доставка до Вашата врата на поръчаните продукти, ние работим с водещи куриерски фирми. 1.2. Срокът за доставка започва да тече от момента на завършване на поръчката. 1.3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 1.4. Доставката на поръчаната чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. 2. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКА 2.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. 2.2. При отказ по причини, неописани в условията за доставка или общите условия, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети магазин за здраве Далия за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. 2.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин за здраве Далия се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 2.4. Ако адресът на доставката е различен от адреса на заплащане на поръчката, се начислява цена за посещение на втори адрес. 3. ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА 3.1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 3.1.1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед 3.1.2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена 3.1.3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена, посочена при покупката 3.1.4. не е спазен срокът за доставка. 3.2 Отказ за получаване на стоката при условията на предходния член е недопустим след подписване на придружаващите я документи. 3.3. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. 3.4. При условията на чл. 3.1., както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 4. ВРЪЩАНЕ 4.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи  са за сметка на клиента. 4.2. Клиент, който извести dalia-probg.com в съгласие с чл. 3.4 и 4.1., е отговорен за връщането на въпросните продукти на магазин за здраве Далия не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай магазин за здраве Далия ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.